verification

verification
tikrinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pedagoginio proceso etapas, kuriame atskleidžiama ugdytinių išsimokslinimo, išsilavinimo ir išsiauklėjimo būklė. Tikrinimo principai: 1) faktinės būklės atskleidimo objektyvumas; 2) tikrinimo nuodugnumas ir išsamumas; 3) tikrinimo reguliarumas; 4) gautų duomenų priežasčių nustatymas; 5) individualus priėjimas tikrinant. Tikrinimo metodai: 1) žodiniai, 2) rašomieji, 3) grafiniai, 4) praktiniai. Mokymosi tikrinimo formos: 1) individualusis, 2) frontalusis, 3) mišrusis. Tikrinimas būna: 1) einamasis, frontalusis arba atrenkamasis; 2) epizodinis (baigus temą ar ciklą); 3) baigiamasis (egzaminas, įskaita). Tikrinimas ir jo rezultatai teikia pedagogui ir moksleiviams žinių apie pasiekų lygį, motyvuoja tolesnę veiklą. atitikmenys: angl. verification vok. Kontrolle rus. проверка

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • vérification — [ verifikasjɔ̃ ] n. f. • 1388; de vérifier 1 ♦ Le fait de vérifier, opération par laquelle on vérifie. ⇒ contrôle, épreuve; contre épreuve, examen, expertise. Procéder à la vérification d un compte. ⇒ apurement. Vérification sur inventaire. ⇒… …   Encyclopédie Universelle

 • verification — ver·i·fi·ca·tion /ˌver ə fə kā shən/ n 1: an act or process of verifying 2: a sworn statement of truth or correctness submitted a verification signed by the defendant with the petition Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996 …   Law dictionary

 • verification — UK US /ˌverɪfɪˈkeɪʃən/ noun [U] ► the act of checking and proving that something is correct or true, or the proof that something is correct or true: »Some loans were made to borrowers who merely stated their income, without any independent… …   Financial and business terms

 • verification — Verification. s. f. v. Il a les significations de son verbe. Il a esté admis à la verification de tel fait. les jurez Ecrivains commis pour la verification des escritures. la verification des Edits du Roy …   Dictionnaire de l'Académie française

 • Verification — Ver i*fi*ca tion, n. [Cf. F. v[ e]rification.] 1. The act of verifying, or the state of being verified; confirmation; authentication. [1913 Webster] 2. (Law) (a) Confirmation by evidence. (b) A formal phrase used in concluding a plea. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • verification — principle …   Philosophy dictionary

 • verification — 1520s, from O.Fr. verificacion or directly from M.L. *verificationem (nom. verificatio), noun of action from pp. stem of verificare (see VERIFY (Cf. verify)) …   Etymology dictionary

 • verification — The procedural checks of a mailing presented by a mailer to determine proper preparation and postage payment …   Glossary of postal terms

 • verification — [n] proof affidavit, attestation, authentication, averment, certification, confirmation, credentials, deposition, documents, endorsement, evidence, facts, information, record, scoop*, seal, signature, stamp, substantiation, testament, testimony;… …   New thesaurus

 • verification — [ver΄ə fi kā′shən] n. [MFr verificacion < ML verificatio] 1. a verifying or being verified; establishment or confirmation of the truth or accuracy of a fact, theory, etc. 2. Law a statement at the end of a pleading to the effect that the… …   English World dictionary

 • Verification — The word Verify And Verification can refer to:* Verification and Validation: In engineering or a quality management system, verification is the act of reviewing, inspecting, testing, etc. to establish and document that a product, service, or… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”